Home - Search - Browse - Alphabetic Index: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
Ukraine
UkrainePeople: Aleksandrov, Anatoliy, Korolev, Glushko, Brezhnev, Chelomei, Beregovoi, Dobrovolsky, Yazdovsky, Kolodin, Popovich, Burdayev, Ponomaryova, Nelyubov, Kugno, Shonin, Lisun, Stepanov, Yuri, Bondarenko, Volk, Zholobov, Oleinik, Fartushny, Shcheglov, Levchenko, Lyakhov, Kizim, Petrushenko, Bachurin, Grishchenko, Kramarenko, Popov, Borodai, Volkov, Aleksandr, Kadenyuk, Vasyutin, Konyukhov, Tsibliyev, Krichevsky, Artsebarsky, Onufrienko, Malenchenko, Gidzenko, Krikun, Kononenko, Kotov, Meytarchan, Adamchuk, Pustovyi, Shkaplerov, Volkov, Sergey. Engines: RD-214, RD-852, RD-869, RD-802, RD-809, D50, D-18T, MR-UR-100 BR, RD-293, RD-68, RD-68M, RD-69, RD-69M, RD-8, RD-851, RD-853, RD-854, RD-855, RD-856, RD-857, RD-858, RD-859, RD-860, RD-861, RD-861G, RD-861K, RD-862, RD-863, RD-864, RD-866, RD-868. Spacecraft: Sich, DS-1, DS-2, DS-P1, DS-K-8, DS-A1, DS-MT, DS-U4-T, DS-MG, DS-P1-Yu, DS-U2-V, DS-U2-M, DS-K-40, DS-U5, DS-U4-B, DS-P1-I, DS-U1-G, DS-U2-I, DS-U2-MP, DS-U2-D, DS-MO, DS-U3-S, Tselina-O, DS-U1-Ya, DS-U1-A, DS-U2-GK, DS-U2-GF, DS-U3-IK, DS-U1-IK, DS-U2-MG, DS-U1-R, DS-U2-IK, DS-U2-IP, Tselina-D, DS-P1-M, Tselina-OM, DS-U2-K, DS-U2-MT, DS-U2-GKA, Taifun-1, Taifun-2, AUOS, GVM DS-U2-IK, Okean-E, Taifun-1Yu, Resurs-O2, IK-B-1300, Nadezhda, Okean-OE, Tselina-2, Okean-O1, Tselina-3, US-PU, Okean-O, Cubesat, MS-1. Launch Vehicles: Kosmos 2, R-12, R-12U, R-14, Kosmos 63S1, R-16, R-56, Tselina-2 ICBM, R-16U, R-56 Polyblock, R-56 Polyblock ICBM, 8K94, SK-100, 64S5, R-26, R-36 8K67, Kosmos 11K63, Tsiklon, R-36O 8K69, Kosmos 63S1M, R-46, Tsiklon-2, RT-20P, Tsiklon-2A, R-36 8K67M, R-36 8K67P, Tsiklon-3, R-36O 8K69M, R-36M 15A14, MR-UR-100, R-36 8K67MA, R-36 8K67PM, MR-UR-100U 15A16, R-36MU 15A18, Perimetr 15A11, RT-23, RT-23 15Zh44, RT-23U 15Zh60, RT-23 15Zh52, RT-23U 15Zh61, R-36M2 15A18M, Ikar, Koltso ICBM, Kopye-R, Universal, Zenit-2, Zenit-2 11K77.05, Zenit-3SL, Dnepr, Mayak, Tsiklon-4, Zenit-2M, Zenit-3SLB. Projects: Okean. Launch Sites: Kapustin Yar, Plesetsk, Kolomiya, Khmelnitskiy, Lutsk, Makat, Belokorovichi, Pervomaisk, Romny, Sovetskaya Gavan, Dombarovskiy, Glukhov, Kiev, Lvov, Simferopol, Slavuta. Stages: S1, R-56 Block K, MR-UR-100-2, S3, R-26-2, R-56 Block O, R-36-2, R-56 Polyblock Stage B, R-26-1, R-36-1, R-56 Block B, R-56 Polyblock Stage A, Vulkan 0, An-124, R-56 Block A, 8K94 stage, R-36-0-1, R-36-0-2, R-16-1, R-16-2, Energia Strapon, MR-UR-100 St 1, MR-UR-100-3, Perimetr Stage 1, An-225, Zenit-A, Zenit-B, 15D151, 15D169, 15D206, Gerakl, Kosmos A-1, Kosmos-1, R-36M-1, R-36M2-1, R-36M-2, R-36M2-2, R-36M2-3, RD-127, Tsyklon 2-1, Tsyklon 3-1, Tsyklon 2-2, Tsyklon 3-2. Agency: MVS, RVSN, OKB-30, Yuzhnoye, NKAU, AN Ukraine, Lotarev, N.

1903 February 13 - .
1907 January 12 - .
1908 September 2 - .
1912 December 19 - .
1914 June 30 - .
1921 April 15 - .
1928 June 1 - .
1930 June 8 - .
1930 September 23 - .
1930 October 5 - .
1932 August 27 - .
1933 September 18 - .
1934 March 31 - .
1935 June 27 - .
1935 August 3 - .
1935 September 5 - .
1936 September 27 - .
1937 February 16 - .
1937 April 12 - .
1937 June 18 - .
1938 February 3 - .
1940 April 9 - .
1941 May 21 - .
1941 July 20 - .
1941 August 5 - .
1942 January 1 - .
1942 January 29 - .
1942 April 26 - .
1942 November 8 - .
1945 August 31 - .
1947 July 28 - .
1948 April 27 - .
1951 January 28 - .
1952 March 8 - .
1954 February 20 - .
1955 July 9 - .
1956 September 9 - .
1957 July 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1957 July 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1957 July 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1957 August 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1957 August 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 May 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 June 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 June 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 June 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 August 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 August 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 September 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 September 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 November 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 December 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 December 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 December 12 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 December 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 December 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 December 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1958 December 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 March 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 April 11 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 April 14 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 April 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 May 12 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 May 14 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 May 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 May 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 June 2 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 June 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 June 17 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 July 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 July 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 July 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 July 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 July 31 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 August 7 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 August 13 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1959 August 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 August 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 September 5 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 September 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 September 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 September 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 October 8 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 October 9 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1959 October 9 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 October 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 October 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1959 November 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 December 16 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 December 18 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1959 December 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 January 18 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 January 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 February 13 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1960 March 20 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 March 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 March 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 March 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 March 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 March 31 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 April 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 May 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 May 5 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 May 6 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 May 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 June 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 June 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 June 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 June 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 12 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 13 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 July 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 August 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 August 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 August 2 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1960 August 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 August 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 August 8 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 August 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 August 11 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 August 12 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 August 20 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 September 5 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 September 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 September 17 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 September 22 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 September 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 September 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 September 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 September 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 September 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1960 October 7 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 17 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 18 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 18 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 19 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 20 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 21 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 October 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 November 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 November 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 November 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 November 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 November 12 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 November 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 11 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 12 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 20 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 22 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 22 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 23 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1960 December 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 January 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 January 13 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 January 14 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 February 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 February 6 - .
1961 February 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 February 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 March 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1961 March 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 March 11 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 March 17 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 March 23 - .
1961 March 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 March 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 March 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 April 3 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 April 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 April 7 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 April 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 April 19 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 April 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 April 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 May 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 May 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 June 9 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1961 June 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 June 24 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1961 June 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 June 30 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1961 July 22 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 July 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 July 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 August 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 August 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 August 31 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 September 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 September 11 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 September 13 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 September 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 September 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 November 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 December 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 December 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 December 2 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 December 22 - .
1961 December 23 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 December 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1961 December 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 January 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 January 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 February 17 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 February 17 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 February 21 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 March 6 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 March 26 - .
1962 April 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 April 6 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 April 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 April 13 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 April 13 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 April 14 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 April 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 May 17 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 May 22 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 May 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 May 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 June 7 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 June 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 June 19 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 June 22 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 June 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 June 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 June 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 June 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 July 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 July 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 July 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1962 July 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 August 8 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 August 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 August 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 September 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 September 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 September 19 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 September 20 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1962 September 20 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 October 31 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 November 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 November 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 November 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 November 19 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 November 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 November 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 December 6 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1962 December 7 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 December 11 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1962 December 14 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1962 December 19 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1962 December 21 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1962 December 25 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1962 December 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1962 December 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 January 22 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 February 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 February 5 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 February 8 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 February 13 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 February 14 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 February 14 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 March 1 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 March 7 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 March 12 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 March 15 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 March 16 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 March 19 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 March 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 March 28 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 April 9 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 April 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 April 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 April 28 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 June 3 - .
1963 June 6 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 June 8 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 June 8 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 June 14 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 June 26 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 July 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 July 5 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 July 11 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 July 19 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 July 25 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 July 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 July 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 July 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 July 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 August 9 - . Launch Site: Sovetskaya Gavan. Launch Vehicle: R-12.
1963 August 23 - . Launch Site: Sovetskaya Gavan. Launch Vehicle: R-12.
1963 August 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 August 31 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 September 6 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1963 September 19 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 September 20 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 September 21 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 October 1 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 October 4 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1963 October 11 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 October 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 October 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 November 5 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 November 16 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 November 23 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 November 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 November 29 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 December 3 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 December 3 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 December 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 December 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1963 December 12 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1963 December 17 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 January 9 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 January 14 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 January 23 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 January 31 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 February 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 February 8 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 February 13 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 February 18 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 February 29 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1964 March 4 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1964 March 10 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1964 March 11 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1964 March 23 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 March 24 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 March 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1964 April 27 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 June 5 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 June 11 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 June 21 - .
1964 July 1 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 July 2 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 July 7 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 July 8 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 July 10 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 July 14 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 July 17 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 July 17 - . Launch Site: Sovetskaya Gavan. Launch Vehicle: R-12.
1964 July 21 - . Launch Site: Sovetskaya Gavan. Launch Vehicle: R-12. FAILURE: Failure. Failed Stage: 1.
1964 July 31 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 August 4 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 August 6 - . Launch Site: Sovetskaya Gavan. Launch Vehicle: R-12.
1964 August 6 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 August 20 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 August 26 - . Launch Site: Sovetskaya Gavan. Launch Vehicle: R-12.
1964 September 16 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 September 30 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 October 6 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 October 9 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 October 16 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 December 15 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 December 22 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 December 23 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 December 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1964 December 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1965 March 16 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1965 March 26 - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Pad: V-2?. Launch Vehicle: R-12.
1965 April 16 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1965 April 24 - . Launch Site: Makat. Launch Vehicle: R-12.
1965 May 12 - . 12:30 GMT - . Launch Site: Kapustin Yar. Launch Complex: Kapustin Yar V-2. Launch Vehicle: R-12.
1965 October 27 - .
1965 December 7 - .
1966 January 14 - .
1970 October 4 - .
1970 December 29 - .
1971 June 30 - .
1972 February 20 - .
1973 April 1 - .
1982 November 10 - .
1984 December 8 - .
1989 January 10 - .
1994 February 3 - .
1994 February 24 - .
1996 January 1 - .
2002 April 13 - .
2002 July 20 - .
2004 December 24 - . 11:20 GMT - . Launch Site: Plesetsk. Launch Complex: Plesetsk LC32/2. LV Family: R-36. Launch Vehicle: Tsiklon-3. FAILURE: Launch vehicle control system failure during third stage apogee kick burn..
2009 September 29 - .
2010 June 14 - .
2011 August 17 - . 07:12 GMT - . Launch Site: Dombarovskiy. LV Family: R-36M. Launch Vehicle: Dnepr.
2014 June 19 - . 19:11 GMT - . Launch Site: Dombarovskiy. LV Family: R-36M. Launch Vehicle: Dnepr.
2017 April 18 - . 15:10 GMT - . Launch Platform: ISS. LV Family: Atlas V. Launch Vehicle: Atlas V 401.

Back to top of page
Home - Search - Browse - Alphabetic Index: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
© 1997-2019 Mark Wade - Contact
© / Conditions for Use